Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

betekenis & definitie

Een bestuursrechterlijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Daarnaast is het College de hoger beroepsinstantie voor uitspraken betreffende een aantal wetten, zoals bijvoor- beeld de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet.