Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Gepubliceerd op 21-04-2017

Gedragsintentiemodel

betekenis & definitie

Model van Ajzen en Fishbein waarbij gesteld wordt dat de neiging om gedrag te vertonen bepaald wordt door de attitude enerzijds, en door sociale normen anderzijds. Verder stellen zij dat belemmeringen de oorzaak kunnen zijn dat het gedrag toch niet vertoond wordt.