Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Verkeersinformatie

betekenis & definitie

Verkeersinformatie is informatie over de status van de hoofdspoorweginfrastructuur, zonder specifieke informatie op treinniveau en zonder reisadvies, waarbij tevens op treinserieniveau het aanbod of de realisatie van vervoer wordt aangegeven

Dit betekent dat aangegeven wordt hoe de situatie op de hoofdspoorweginfrastructuur is en zal zijn, waarbij te- vens het aanbod/realisatie van vervoer wordt aangegeven; aanbod/realisatie wordt daarbij treinseriegewijs aange- geven. Dit is een verantwoordelijkheid van ProRail (bijsturing treinverkeer). ProRail verstrekt deze verkeersinfor- matie aan de spoorwegondernemingen in het kader van het Basistoegangs-pakket volgens de bij de Toegangs- overeenkomst overeengekomen communicatieafspraken, alsmede aan informatieproviders.
Voorbeeld: twee sporen versperd, geen treinverkeer mogelijk. Voorbeelden van aanbod en realisatie zijn: “De intercity stopt extra op station Bunnik” of “reizigers worden aan- geraden via Den Bosch ....” Deze informatie wordt o.a. gepubliceerd op teletekst. Verkeersinformatie is op treinserieniveau, terwijl reisinformatie op treinniveau is. Zie ook reisinformatie.