Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Tracéwet

betekenis & definitie

De tracéwet is een wettelijke regeling met als doel te komen tot een integratie van procedures, betere coördinatie van de besluitvorming op Rijks- en lager niveau (integrale afweging van alle belangen, die bij de tracévaststelling spelen) inclusief ‘sancties’ en het verbeteren van de rechtszekerheid voor burgers. Deze wet is van toepassing op aanleg/uitbreiding van spoorlijnen.