Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Toegangsbewijs

betekenis & definitie

Definitie Een toegangsbewijs is een document dat toegang geeft tot niet voor het publiek toegankelijke delen van de rail- infrastructuur en omliggende grond, in beheer bij ProRail.