Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Milieu-effectrapport

betekenis & definitie

Milieu-effectrapport (MER) is een openbaar document waarin van voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven; wordt opgesteld ten behoeve van één of meer besluiten die over de betreffende activiteit genomen moeten worden.