Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Intraoperabiliteit

betekenis & definitie

Intraoperabiliteit is de mogelijkheid om treinen over het spoorwegnet binnen een land (hier Nederland) te kun- nen laten rijden.

Dat stelt zowel uniformiteitseisen aan het materieel, maar ook aan de infrastructuur (let op verschil met interope- rabiliteit).