Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Aarding

betekenis & definitie

Een aarding is een elektrische verbinding met de aarde.

Toepassing bij EV:
- Een verbinding met de aarde al dan niet via andere verbindingen of onderdelen van een aardingssysteem.
- Bij werkzaamheden: een tijdelijke verbinding tussen actieve delen en de retourleiding