Opstandsdichtheid betekenis & definitie

De opstandsdichtheid is de kwantitatieve maat voor voorraad, uitgedrukt zowel in absolute getallen, zoals aantal bomen, grondvlak of volume (met of zonder bast) per oppervlak, of in verhouding tot een standaard situatie.