Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Koolstofvoetafdruk

betekenis & definitie

De koolstofvoetafdruk is de totale directe broeikasgasuitstoot geproduceerd bij de vervaardiging of levering van goederen of diensten.