Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Kooldioxide- equivalent

betekenis & definitie

Het kooldioxide-equivalent is een eenheid die uitdrukt wat de bijdrage is van een gas aan het broeikaseffect in relatie tot de massa van kooldioxide. Het CO2- equivalent wordt berekend aan de hand van de massa van het gas vermenigvuldigd met het broeikaspotentieel van het gas.