Beheerd bos betekenis & definitie

Een beheerd bos is een bos met een vastgelegd beheerplan, gericht op duidelijke omschreven doelen, dat periodiek wordt herzien.

Gepubliceerd op 22-12-2016