bodemprocedure betekenis & definitie

Het procesrecht waarin een geschil definitief wordt beslecht.

Gepubliceerd op 10-05-2017