Gepubliceerd op 20-07-2020

Rang

betekenis & definitie

van ’t Fr. rang, en dit van ’t Germ. ring = kring, of iets dat kringvormig is. Dus : ,,tot een hoogen rang behooren” bet. ,,tot een hoogen kring". — ,,De eerste rang" — de eerste „kring” ; vandaar ’t woord : rangorde = de orde, indeeling, opvolging der rangen.