Gepubliceerd op 20-07-2020

Kabouterman

betekenis & definitie

De schippers gelooven (althans vroeger), dat een goede geest, de kabouterman, des nachts door kloppen met den hamer (klavaats- of kalfaatshamer) de slechte plaatsen (d. w. z. die gevaar voor een lek opleveren) van ’t schip aanwijst (vandaar ook ,,klabouterman”). Hiernaast bestond een andere geest, n.l. de kobold (letterlijk: huisbeschermer; kob of kof = huis; old, ald van walten = besturen, beschermen, zie Geweld). Deze beide geesten zijn door ’t volk vereenzelvigd tot den kabouterman.