Gepubliceerd op 20-07-2020

Datum

betekenis & definitie

verl. deelw. van ’t Lat. dare = geven. Een oorkonde eindigde in den regel met een aanwijzing van den tijd, bijv.: Datum y. die Novembris — Gegeven den 7en dag van November. Zoo verkreeg datum de bet. van dagteekening.