Pim van Rijswijk

Directeur VRB. Op zoek naar boekhouders / assisten

Gepubliceerd op 26-04-2016

2016-04-26

Rekening-courant tussen B.V. en DGA

betekenis & definitie

Een rekening-courant tussen een besloten vennootschap (B.V.) en haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een aparte rekening van de B.V. waarop (geringe) bedragen over en weer worden geboekt tussen de B.V. en haar DGA.

Een rekening-courant is in feite slechts bedoeld voor het tijdelijk voorschieten van geldbedragen, waarbij in bepaalde gevallen ook zekerheden en rentebetalingen van toepassing zijn ter onderbouwing van de zakelijkheid. Een voorbeeld van een rekening-courantopname is de DGA die de bankpas van de B.V. gebruikt voor het betalen van een privérekening, waarbij het bedrag korte tijd later weer wordt terugbetaald. Dit kan uiteraard ook andersom. Verschil met een lening is dat een rekening-courant doorgaans voor langere tijd bedoeld is en vaak gekenmerkt wordt door onder meer een aflossingsschema, zekerheden en rentebetalingen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat, indien het saldo van de rekening-courant gedurende het gehele jaar minder bedraagt dan € 17.500,-, geen rente hoeft te worden berekend. Dit geldt slechts indien en voor zover daadwerkelijk sprake is van een rekening-courant en niet wanneer de rekening-courant feitelijk fungeert als lening. Van dit laatste is over het algemeen sprake bij een jaarlijkse nauwelijks veranderende rekening-courantschuld, of bijvoorbeeld bij een alleen maar toenemende rekening-courantschuld.

Het is van belang om een rekening-courantovereenkomst schriftelijk vast te leggen. De rekening-courantovereenkomst dient gebaseerd te zijn op zakelijke gronden. Dit kan voorkomen dat de belastingdienst achteraf stelt dat de rekening-courantopnamen van de DGA kwalificeren als bijvoorbeeld dividend of loon uit (vroegere) dienstbetrekking.

Bronvermelding