Pieter Muysken

prof dr at Radboud University Nijmegen

Gepubliceerd op 17-11-2014

2014-11-17

Meertaligheid

betekenis & definitie

Meertaligheid houdt in dat een persoon in het dagelijks leven meer dan een taal gebruikt.

Meertaligheid houdt in dat een persoon in het dagelijks leven meer dan een taal gebruikt. Hierbij gaat het vooral om gebruik: alleen maar een taal kennen leidt niet per se tot meertaligheid in deze definitie. Het is ook niet zo dat iemand een taal perfect hoeft te kennen, maar wel moet je om een taal kunnen gebruiken haar redelijk kennen. Meestal worden de verschillende talen in verschillende situaties gebruikt: bijvoorbeeld thuis een andere taal dan op het werk of op school. Meertaligheid is in veel delen van de wereld eerder de uitzondering dan de regel. In Afrika bijvoorbeeld is er vaak een taal van de eigen groep, een taal die breder in de regio gebruikt wordt, en een nationale taal. Meertaligheid kan, maar hoeft niet per se tot taalbeïnvloeding of taalvermenging leiden.