Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

SVR-theorie

betekenis & definitie

Een theorie van F.B. Murstein (1980) die drie fasen onderscheidt als selectieproces bij het zoeken van een geschikte liefdespartner. Deze drie fasen zijn: S(timulus), V(alue) en R(ole).

1. In de Stimulus-fase staan het uiterlijk en de fysieke aantrekkingskracht van beide partners centraal. Een partnerrelatie heeft alleen toekomst als de partners zich fysiek tot elkaar aangetrokken voelen.
2. In de Value-fase onderzoeken partners in hoeverre hun waarden en interesses met elkaar overeenkomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om sociale waarden, interesses als muziek, kunst, sport, enzovoorts.
3. In de Role-fase onderzoeken partners hun eigen rol en die van de partner in de relatie. Vaak zien we hier het zoeken naar een geschikte man- en vrouwrol die bij elkaar past zoals de verdeling van anima en animus en keuzes ten aanzien van activiteiten zoals het onderhouden van sociale contacten, thuiswerk, kostwinnersrol, enzovoorts.
De drie fasen verlopen in volgorde en als alle fasen succesvol zijn verlopen kan een duurzame partner liefdesrelatie ontstaan.