Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

mere exposure

betekenis & definitie

Nederlands: louter blootstelling. Een term uit de sociale psychologie oorspronkelijk van R.B. Zajonc (1968) en houdt in dat een herhaalde, onbekrachtigde blootstelling (exposure) aan een prikkel zorgt voor een positieve attitude ten opzichte van die prikkel. In de praktijk blijkt uit onderzoek (Bornstein, 1989; Zajonc, 2001) dat mere exposure een robuust en betrouwbaar sociaal fenomeen is bij mensen. Het is het effect dat door reclame- en marketingbureaus wordt beoogd om de consument ongemerkt positief te beïnvloeden voor bepaalde producten. De verklaring voor mere exposure is onduidelijk. Zowel de perceptuele vloeiendheidstheorie van Bornstein en D'Agostino (1992) als de conditioneringstheorie van Zajonc (2001) proberen dit fenomeen te verklaren.