Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

leiderschap

betekenis & definitie

Een bedrijfscultuur hangt nauw samen met het gedrag van medewerkers in de organisatie. Leiderschap gaat over de vraag hoe managers en medewerkers met elkaar omgaan. De manier van leidinggeven van managers is als gedrag een belangrijk onderdeel van deze bedrijfscultuur. Leidinggeven of leiderschap is op basis van persoonlijk contact het beïnvloeden van de prestaties van medewerkers in een organisatie. Succesvolle leiders instrueren, motiveren en inspireren individuele medewerkers, en verbinden medewerkers met elkaar en met de klanten. We noemen dit people-managers. Goed leiderschap gaat over hoe goed men functioneert als manager. Een beoordeling die vaak top-down plaatsvindt. Hoewel organisaties zich tegenwoordig steeds meer bewust zijn (onderdeel functioneringsgesprek) van het belang wat medewerkers vinden van hun direct leidinggevende.

We kunnen leiderschap indelen in categorieën zoals bureaucratisch-, autocratisch-, autoritair-, democratisch-, nominaal-, relatiegericht-, transformationeel-, taakgericht- en participatief leiderschap. De vele boeken die er geschreven zijn over leiderschap en management maken duidelijk dat leiderschap niet eenvoudig is en samenhangt met een complex aan factoren binnen en buiten de organisatie. Vaak gaat het echter op de eerste plaats om de psychosociale en karakterologische houding van de leidinggevende in de uitoefening van zijn functie en komen specialistische vakkennis en ervaring vaak op de tweede plaats.