Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

GZ-psycholoog

betekenis & definitie

Sinds 1998 wordt de tweejarige post-academische opleiding Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) georganiseerd, die leidt tot opname in het gelijknamig register. Met de opleiding wordt beoogd breed inzetbare professionals op te leiden, die beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, indicatiestelling, psychologische interventies en andere professionele taken. De gezondheidszorgpsycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps.

Voor het instellen van de GZ-psycholoog konden klinisch- en gezondheidspsychologen die overeenkomstige ervaring hadden in een GZ-register worden ingeschreven, zodat ook zij konden voldoen aan de GZ-psycholoog registratie.