Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

executief hersengebied

betekenis & definitie

Onder executieve of uitvoerende functies worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan die plaatsvinden in de executieve hersengebieden. Dit wordt in de neuropsychologie gehanteerd als een paraplubegrip waaronder een veelheid van gedragingen en vaardigheden gerubriceerd wordt. Over de precieze definitie bestaat in de literatuur geen consensus. Met 'executieve of uitvoerende functies' wordt onder andere het volgende bedoeld: planning, initiatief nemen, regulatie, zelfcontrole, zelfmonitoring en inzicht, met betrekking tot zowel doelgericht taakgedrag, emotioneel gedrag als interpersoonlijk gedrag.