Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

establishing operations

betekenis & definitie

Begrip uit de gedragstherapie. Volgens J. Michael (1993) is het zinvol het operante kader uit te breiden met een motivationele component. Michael maakt een onderscheid tussen twee soorten gedragsantecedenten: de discriminatieve prikkels en de '(conditioned) establishing operations' (EO). De discriminatieve prikkels zouden vooral de beschikbaarheid van de bekrachtiger aanduiden. De EO's eerder de effectiviteit ervan en bieden een kader om de momentane, fluctuerende, motivationele invloed op het gedrag te beschrijven ( D. Hermans e.a., 2007).