Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 19-01-2017

2017-01-19

Catecholamines

betekenis & definitie

Catecholamines zijn hormonen die sterk reageren op psychische belasting en hoe hier mee om te gaan (coping). Mentale inspanning gaat vooral gepaard met een stijging van catechola­minen, terwijl negatieve gevoelens van distress en afwezigheid van controle- of regel­mogelijkheden vooral lijkt samen te gaan met stijging van cortisol.

Catecholamines zijn chemische ver­bindingen afgeleid van het ami­no­zuur tyrosine. Catecholamines zijn in water oplosbaar en zijn voor 50% gebonden aan bloedplas­ma-eiwitten, dus ze bevinden zich in de bloedbaan. De meest voorkomende cate­cho­lamines zijn adrenaline, noradrenaline en dopamine. Catechola­mi­nes worden als hormonen uitgescheiden door de bijnieren bij angst of bij hypoglykemie (een te lage bloedglucosespiegel).