Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

binauraal

betekenis & definitie

Hiermee wordt bedoeld dat iets betrekking heeft op beide gehoorzintuigen. Het horen met beide oren is noodzakelijk voor zogenaamd stereo- of ruimtelijk horen. De verhouding in fysieke gevoeligheid tussen de oren wordt de 'binaurale ratio' genoemd en in een logaritmische verhouding, de decibel (dB) uitgedrukt. De richtingsgevoeligheid is van groot belang om de gewenste geluiden, zoals spraak, te versterken en tegelijkertijd omgevingsgeluiden te verzwakken. Hierbij speelt de front/random ratio, dat wil zeggen de verhouding tussen de gevoeligheid voor geluid van voren en geluid uit alle richtingen, een essentiële rol. Binaural beat verwijst naar een technologie die twee verschillende tonen genereert, één toon voor het linkeroor en een andere toon voor het rechteroor. Het verschil tussen deze tonen is meestal klein: 1 tot 20 Hz. Het kleine verschil tussen de twee tonen zorgt ervoor dat het brein een derde verschiltoon genereert als een zweving van de twee verschillende (maar op elkaar gelijkende) tonen in het linker- en rechter oor. Deze derde toon wordt de binaural beat genoemd, en heeft een frequentie die overeenkomt met het verschil tussen de twee tonen. Indien de linkertoon 150 Hz is, en de rechtertoon 143 Hz is de binaural beat dus 7 Hz. Het binaurale tijdsverschil is noodzakelijk om de locatie van een object te bepalen. Hierbij gaat het om het verschil in tijd dat ontstaat doordat het ene oor het objectgeluid eerder of later waarneemt dan het andere oor. Voor psychologen is het van belang dat bij onderzoeksmetingen waarbij beide oren betrokken zijn er geen vertekening plaats vindt die veroorzaakt wordt door binaurale verschillen.