Automutilatie betekenis & definitie

Automutilatie is zelfbeschadiging. Zichzelf verwondingen toebrengen. Bij automutilatie is vaak sprake van een onderliggende psychiatrische pathologie zoals bijvoor­beeld bij een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). We spre­ken niet van automutilatie als er sprake is van verminderde toere­ke­nings­vatbaarheid zoals bij een verstandelijk gehandicapte.