Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

arteria carotis interna

betekenis & definitie

Halsslagader. De arteria carotis interna is een voortzetting van de arteria carotis communis. Deze slagader splitst zich ter hoogte van de vierde nekwervel in de arteria carotis interna en de arteria carotis externa. De eindarteriën van de arteria carotis interna zijn de arteria cerebri anterior, de arteria cerebri media en de arteria communicans posterior, die samen met de arteria communicans anterior en de ateria. cerebri posterior de cirkel van Willis vormen.