Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

antroposofie

betekenis & definitie

De antroposofie is vanaf 1920 ontwikkeld door de Oostenrijkse filosoof en geesteswetenschapper Rudolf Steiner (1861-1925) als een Westerse spirituele, culturele en geesteswetenschappelijke beweging. Tijdens zijn leven schreef Steiner 29 boeken en hield vele lezingen. Hij is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de volgende cultuuractiviteiten zoals in het onderwijs (Vrij School), landbouw, filosofie, architectuur, beeldende kunst, geesteswetenschap en kosmologie. Zijn antroposofisch onderzoek wordt voortgezet in het kader van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap te Dornach (Zwitserland). Onderzoeksresultaten vinden nadere ontwikkeling en uitwerking in meerdere antroposofische werkgebieden, zoals: vrije schoolpedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunst, sociale driegeleding en biologisch-dynamische landbouw.