absolute fout betekenis & definitie

Het verschil tussen de gemeten waarde en de exacte waarde ongeacht het teken van het verschil. In formulevorm geldt dat bij een exacte waarde N en een gemeten (benaderde) waarde W de absolute fout (A.F.) gelijk is aan:

A.F. = N - W
, en hieruit volgt dat absolute fout zo wel groter als kleiner dan nul kan zijn. N en W moeten beide dezelfde dimensie bezitten. Met 'absoluut' wordt bedoeld dat de fout niet relatief is met de grootte van de exacte waarde.