Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Windsnelheid

betekenis & definitie

De horizontale afstand die de lucht per tijdseenheid aflegt. De windsnelheid wordt gemeten met een anemometer (windmeter) en in het algemeen uitgedrukt in meters per seconde (m/s) of in knopen (1 knoop = ca.

0,5 m/s). In de luchtvaart worden alleen knopen (in het Engels knots, afgekort kts) gebruikt. De windsnelheid wordt ook uitgedrukt in getallen (windkrachten) op de schaal van Beaufort. Volgens internationaal vastgelegde voorschriften van de Wereld Meteorologische Organisatie worden de windrichting en -snelheid altijd gemeten op precies 10 m boven de grond op vlak en open terrein. Indien dit, door lokale omstandigheden niet mogelijk is, vindt een herleiding naar een 10-meter-wind plaats. In de SYNOP wordt, eveneens volgens internationale afspraak, altijd het tienminutengemiddelde gepresenteerd, en wel over de tien minuten direct voorafgaande aan het waarnemingstijdstip.

Zie ook: anemoscoop
Zie ook: Beaufort, schaal van
Zie ook: biologische windschaal
Zie ook: molenwindschaal volgens Noppen
Zie ook: winddruk
Zie ook: windkracht
Zie ook: windrichting
Zie ook: windroos
Zie ook: knoop