Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Raakboog

betekenis & definitie

Halo-verschijnselen die slechts als boog kunnen optreden en niet als kring. Het meest komt de bovenraakboog voor, die de halo van 22° aan de top raakt.

Zeldzamer is de benedenraakboog, voorkomend aan dezelfde halo. Het minst is de zijdelingse raakboog te zien, voorkomend aan de halo van 46°. Bij deze laatste ligt het raakpunt iets lager dan de zonshoogte. De bovenraakboog is bij het raakpunt zeer helder en de kleuren kunnen sterk ontwikkeld zijn, met het rood naar de zon gekeerd. Deze boog verschijnt bij zeer lage zonnestand als een fraaie en scherpe V, heeft bij hogere zonnestand een platte V-vorm en bij nog hogere zonnestand een neerwaarts gebogen vorm. Ook de benedenraakboog verandert van vorm bij verschillende zonshoogten. Deze verandering is zeer spectaculair bij lage zonnestand. Omdat deze boog zich onder de horizon bevindt, is hij echter alleen waarneembaar vanaf een hoog punt, bijvoorbeeld vanuit een vliegtuig of vanaf bergen.

Zie ook: fotometeoor