Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Arctische lucht

betekenis & definitie

(AL) luchtsoort.

Maritiem arctische lucht (mAL) heeft zijn oorsprong boven de Noordelijke IJszee.
Met uitzondering van de zomer, kan deze luchtsoort onze omgeving het hele jaar bereiken. mAL volgt een lange weg over zee en stroomt onze omgeving binnen langs de Noorse kust. De lucht is tot op grote hoogte relatief koud en krijgt op haar weg naar het zuiden sterk de eigenschappen van koude massa. Het binnenvallen van mAL gaat vaak, vooral in het voorjaar, gepaard met harde tot stormachtige noordwestenwinden en een grote daling van de temperatuur. De typische voorjaarsbuien zijn meestal kenmerkend voor de aanwezigheid van mAL. Behalve in buien is het zicht zeer goed en de hemel diepblauw van kleur.
Continentaal arctische lucht (cAL) komt uit het noorden van Scandinavië. Evenals mAL, komt cAL in de zomermaanden in onze omgeving niet voor. In cAL kan de temperatuur gedurende de lange winternachten tot zeer lage waarden dalen. Door de lage vochtigheid komt er in deze luchtsoort in het algemeen niet veel bewolking voor. Soms kan er echter door de voortdurende afkoeling stratus-bewolking ontstaan. cAl is altijd koude massa. Het zicht is zeer goed.

Zie ook: continentale lucht
Zie ook: luchtsoortclassificatie
Zie ook: maritieme lucht