Weerstand tegen verandering betekenis & definitie

Weerstand is een begrip uit de natuurkunde. Het is een eigenschap van materiaal: de mate waarin een materiaal de doorgang van elektrische stroom belemmert. In figuurlijke zin wordt het begrip gebruikt in de veranderkunde. Dan gaat het over weerstand tegen verandering.

Als iemand een nieuw idee oppert of een plan voorlegt, ontstaan bij anderen meestal vragen. Wil ik daar wel aan meedoen? Wat zit daar achter? Waarom wordt mijn idee niet ondersteund en dit idee wel? Soms uiten mensen deze vragen, soms ook niet. Dan herken je weerstand in hun gedrag (duiken, niet meedoen) of lichaamstaal (armen over elkaar). In de veranderkunde wordt dit vaak aangeduid met weerstand.

Een materiaal kan de doorgang van elektrische stroom belemmeren; mensen kunnen de realisatie van een plan, idee of verandering belemmeren. Er zijn allerlei veranderkundige theorieën, tips en trucs over het wegnemen van weerstand. Het idee daarachter is dat je mensen mee wilt krijgen in jouw verandering. Jij verandert de ander.

Weerstand kan echter ook anders en meer positief benut worden in veranderprocessen. Het komt meestal voort uit het feit dat mensen vragen hebben, of andere ideeën hebben over 'de beste oplossing' dan de veranderaar. Weerstand kan dus een bron zijn van alternatieve ideeën. Het kan de veranderaars behoeden voor ondoordachte beslissingen en acties. Weerstand is een mooie aanleiding voor dialoog.

Laatst bijgewerkt 03-09-2015