Loonheffingen betekenis & definitie

Onder loonheffingen vallen diverse wetten die de rechten en plichten bij inhouding en afdracht van loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringwet regelen.

Laatst bijgewerkt 24-03-2014