Arbocatalogus betekenis & definitie

Een Arbocatalogus is een beschrijving van de methoden en oplossingen op het gebied van arbobeleid die een werkgever samen met zijn werknemers opgesteld heeft om aan de (algemeen omschreven) voorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen.

De Arbeidsomstandighedenwet omschrijft algemene doelvoorschriften. Deze wet biedt werkgevers en werknemers de ruimte om zelf concrete invulling te geven aan de wijze waarop ze binnen hun organisatie/branche aan de wet voldoen. Het voordeel hiervan is dat ondernemingen en instellingen een arbobeleid kunnen voeren dat rekening houdt met de specifieke sectorkenmerken.

Gepubliceerd op 02-08-2014