Theoterrorisme betekenis & definitie

Theoterrorisme is terrorisme dat gebaseerd is op het godsbeeld van de drie monotheïstische godsdiensten. Men kan derhalve Joods, Christelijk en Islamitisch theoterrorisme onderscheiden.

Een voorbeeld van Joods theoterrorisme is de moord door Jigal Amir van Jitzak Rabin in 1995, vanwege het feit dat Rabin vredesonderhandelingen met de Palestijnen voerde. Een voorbeeld van Christelijk theoterrorisme is de moord op de Amerikaanse abortusarts George Tiller in 2009 door Scott Roeder, een radicale Christen die om religieuze redenen bezwaren had tegen abortus. Een voorbeeld van Islamitisch theoterrorisme is de moord op Theo van Gogh in 2004 door de jihadist Mohammed Bouyeri omdat Van Gogh naar zijn oordeel de profeet Mohammed zou hebben beledigd.