Lautsi v Italy betekenis & definitie

In de zaken Lautsi i (ecthr, ‘Lautsi v. Italy’, 3 November 2009, No. 30814/06, 50) en Lautsi ii (ecthr, ‘Lautsi and others v. Italy’, No. 30814/06, 54, 18 March 2011) gaat het om twee uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg over religieus neutraal onderwijs op een openbare school.

Mevrouw Lautsi acht de kruisbeelden in de openbare school in strijd met: (1) De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst van haarzelf en van haar kinderen, en (2) Het recht om haar kinderen op te voeden in haar eigen levensovertuiging. Zij wint haar zaak voor de gewone Kamer van het Hof in 2009. Maar dan komt een krachtige lobby op gang die wel eens is aangeduid als de ‘nieuwe oecumene’.

In 2011 wordt de zaak beslist in het voordeel van de Italiaanse regering, die vond dat het de Italiaanse staat vrij staat de symbolen van een historisch invloedrijke religie als het Rooms ­katholicisme prominent aanwezig te houden in het klaslokaal.

De Lautsi­zaak was een zware slag voor het secularisme. Het was in zekere zin een overwinning voor het ‘statelijk multiculturalisme’ in die zin dat het Europese hof constateerde dat in Italië kruisbeelden behoren tot de identiteit van het land. Die identiteit wordt door het hof gerespecteerd. Overigens betekende dit ook, zoals het hof aangaf, dat landen met een specifiek secularistische identiteit (zoals Frankrijk) die ook niet behoeven te wijzigen. De Lautsi­zaak draaide dus uit op een bevestiging van de status quo: waar kruisbeelden van oudsher hangen behoeven zij niet te worden weggehaald; waar zij niet hangen behoeven zij ook niet te worden opgehangen. In feite koos het hof daarmee voor een soort Europees multiculturalisme of cultuurrelativisme.

Laatst bijgewerkt 17-02-2017