Lijkwade van Turijn betekenis & definitie

De lijkwade van Turijn is een groot linnen doek waarop een enigszins vage maar toch herkenbare afbeelding van een man staat met verwondingen aan zijn handen. Men ziet een man met een baard en snor die lijkt op Jezus zoals hij in de loop van de geschiedenis regelmatig werd afgebeeld.

Het doek bevindt zich in de Dom van Turijn en wordt nu en dan tentoongesteld voor het grote publiek. Tal van christenen geloven dat dit de lijkwade is waarin Jezus bijna 2000 jaar geleden gewikkeld werd nadat hij aan het kruis gestorven was. Dat leiden ze onder meer af uit de wonden die op het doek te zien zijn en deels overeen­ stemmen met de kwetsuren die Jezus zou opgelopen hebben voor en tijdens zijn kruisiging. Een pols is doorboord, aan één zijde is een steekwonde te zien, de rug en de benen van de man tonen sporen van een geseling en de schedel werd geraakt.

Het doek werd voor het eerst tentoongesteld in de veertiende eeuw in Lirey bij Troyes, en werd door sommigen toen reeds beschouwd als een vervalsing. In een brief aan de paus schreef de bisschop van Troyes in 1385 dat het om een knappe vervalsing ging die enkel diende om geld in het laatje te brengen. De lijkwade kwam pas internationaal in de belangstelling te staan toen de Italiaan Secondo Pia in 1898 een foto van de lijkwade nam en op het negatief de afdrukken van het gezicht en de wonden zichtbaar maakte. Sindsdien is er een ware propagandaslag bezig over de authenticiteit van het doek dat intussen in eigendom kwam van het Vaticaan. Op basis van koolstof ­dateringen stelde men wetenschappelijk vast dat het linnen afkomstig is uit de dertiende of veertiende eeuw.

Deze bevinding werd geregeld aangevochten door gelovigen. In wetenschappelijke kringen wordt nu algemeen aangenomen dat de lijkwade een vervalsing is uit de late Middeleeuwen.

Laatst bijgewerkt 15-02-2017