OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Instandhoudingsconcept spoorinfra

betekenis & definitie

Instandhoudingsconcept spoorinfra is een modelmatige beschrijving van de wijze waarop elk infra-element en elke objectgroep binnen Railinfrabeheer in stand kan worden gehouden gedurende de gehele levenscyclus. Het geeft weer wat er allemaal speelt rond de instandhouding van een object. (af te korten tot: ICS)