Omroep Reclame Nederland

Begrippenlijst Omroep Reclame Nederland.

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

NLO

betekenis & definitie

NLO staat voor Nationaal Luister Onderzoek. NLO kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NLO: RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus. Gezamenlijk vormen zij de stichting NLO, die de opdrachtgever van het luisteronderzoek is.