Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Zijderveld, anton

betekenis & definitie

Ned. socioloog, *21.11.1937 Malang (Ned.-Indië). Zijderveld is sinds 1971 hoogleraar in de algemene sociologie in Tilburg.

Door zijn publikaties gaf hij in Nederland bekendheid aan de nieuwere stromingen in de sociologie, m.n. de etnomethodologie en de fenomenologische sociologie die in de VS tot ontwikkeling kwamen. Werken: Institutionalisering. Een studie over het methodologisch dilemma in de sociale wetenschappen (1966), De abstracte samenleving (1971), Sociologie van de zotheid (1971), De relativiteit van kennis en werkelijkheid (1974), De theorie van het symbolisch interactionisme (1975), De tirannie van het cliché (1982), De culturele factor (1983).