Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

United nations environment programme (unep)

betekenis & definitie

Milieu-organisatie van de VN. De oprichting van het UNEP is een uitvloeisel van de in 1972 te Stockholm gehouden wereldmilieuconferentie.

Het hoofdkantoor van het UNEP is gevestigd te Nairobi (Kenia), waar ook in mei 1982 de tweede wereldmilieuconferentie werd gehouden. Bijkantoren bevinden zich te New York, Genève, Bangkok, Beiroet en te Mexico-Stad. De begroting drukt voor een deel op de algemene begroting van de VN en wordt verder gevoed door vrijwillige bijdragen. Mede daardoor is de financiële armslag van het UNEP nogal beperkt. De jaarlijkse begroting beloopt ca. $ 30 mln.

Het UNEP houdt zich voornamelijk bezig met de coördinatie en uitvoering van het te Stockholm opgestelde actieprogramma. Zij stelt daartoe programma’s en richtlijnen op. Verder is er een informatiesysteem (Earthwatch) ingesteld om milieurampen zo vroeg mogelijk te signaleren en te bestrijden. Sedert haar oprichting heeft het UNEP zich vooral geconcentreerd op de vermindering van de walvisjacht, op actieprogramma’s voor de milieubescherming van regionale zeeën (o.a. de Middellandse Zee), op de aantasting van de ozonlaag door drijfgassen en kooldioxide en op specifieke milieuproblemen van de ontwikkelingslanden, zoals woestijnvorming en ontbossing. Bij elkaar heeft het UNEP meer dan 700 projecten van de grond weten te krijgen, waarmee in totaal meer dan $ 250 mln. gemoeid was.