Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Paraguay

betekenis & definitie

(República del Paraguay), republiek in Zuid-Amerika, begrensd door Brazilië, Bolivia en Argentinië, 406 752 km2, 3,27 mln. inw. Hoofdstad: Asunción.

ECONOMIE

Het grootste deel van de bevolking (75 %) woont in de omgeving van de hoofdstad. Van de beroepsbevolking van 1,1 mln. personen werkt 48 % in de landbouw.

Door de aanhoudende groei, de grootste en langdurigste van het continent, is de archaïsche landbouweconomie van dit land op weg naar een grondige modernisering. In samenwerking met Brazilië werd in nov. 1982 in de Paraná de Itaipústuwdam, de grootste waterkrachtcentrale ter wereld, in gebruik genomen. Paraguay beschikt daardoor over meer elektriciteit dan het nodig heeft en kan uit de verkoop daarvan aan Brazilië bijna een derde van zijn begroting dekken. Toen de economische recessie ook in Brazilië toesloeg, verminderde echter de vraag naar elektriciteit. De prijsdaling die daarvan het gevolg was, maakte dat Paraguay nauwelijks in staat was de schulden die gemaakt zijn voor de aanleg van de dam, af te lossen.

Het gebied van de Boven-Parana, waar zich ca. 100 000 Brazilianen hebben gevestigd, werd ontgonnen voor landbouwbedrijven, die op grote schaal soja en katoen produceren voor de export. Anderzijds gaan veel Paraguayanen als gastarbeider in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso werken. Tussen de stad Encarnación en het Argentijnse Posadas werd over de Parana een brug gebouwd. Ook de spoorweg Asunción-Buenos Aires werd vernieuwd. Wel ontstond er met Argentinië een twist over de afwatering van de grensrivier de Pilcomayo. Het noordelijke Chacogebied, dat tot nu toe hoofdzakelijk bewoond werd door Indianen en door mennonieten, werd opengesteld voor extensieve veeteelt. Meer dan de helft van de buitenlandse handel bleef bestaan uit smokkel, export van Braziliaanse koffie, in- en uitvoer van whisky, sigaretten en drugs.

POLITIEK

De betrokkenheid van hoge militairen en politici (o.a. verwanten van president A.Stroessner) bij de drughandel werd steeds minder aanvaard door de nieuwe commercieel actieve burgerij, die zich ergerde aan de willekeur en het weinig doorzichtige optreden van die machtsgroep. Vooral de krant ABC-Color werd de spreekbuis van dit ongenoegen.

Stroessner stelde zich voor de zevende maal kandidaat voor de Partido Colorado bij de presidentsverkiezingen van 6.2.1983. Hij won die met een meerderheid van ca. 90 %, zodat er niets wezenlijks veranderde. Opposanten die uit Argentinië terugkwamen, werden prompt met het vliegtuig teruggestuurd; de leider van de Partido Liberal Radical Auténtico, Domingo Laino, werd opnieuw gearresteerd. Ook de Communistische Partij bleef verboden. De machthebbers rechtvaardigden hun weigering om een politieke opening te creëren met een verwijzing naar de actie van sandinisten, die in septv 1980 de gewezen dictator van Nicaragua, Anastasio Somoza, te Asunción hadden vermoord. Ook gevluchte nazi’s werd verder de hand boven het hoofd gehouden.

LITT. P.H.Lewis, Paraguay under Stroessner (1980).