Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Nauru

betekenis & definitie

(Eng. Pleasant Island), onafhankelijke republiek in de Grote Oceaan, even ten zuiden van

de evenaar, 20,9 km2, 8000 inw. Hoofdstad: Jaren.

ECONOMIE

De economie van Nauru is nog steeds gebaseerd op fosfaatwinning en -export (ca. 2 mln. t per jaar). Deze bedrijfstak is voornamelijk een activiteit van de in 1969 opgerichte Nauru Phosphate Corporation. Door de inkomsten kon het levenspeil op het eiland in de jaren zeventig aanzienlijk worden verbeterd. De regering investeerde voorts kapitalen in de lucht- en scheepvaart (visserij), in onroerend goed en in een kunstmestfabriek in India. Met dit soort investeringen hoopt men de welvaart op langere termijn te waarborgen, want omstreeks 1995 zal de fosfaatwinning wegens uitputting moeten worden gestaakt.

POLITIEK

Nadat het eiland in 1966 goeddeels zelfbestuur had gekregen, werd het op 31.3.1968 een onafhankelijke republiek binnen het Britse Gemenebest. Tot voorzitter van een voorlopige staatsraad werd head chief Hammer DeRoburt gekozen. De republiek behield nauwe banden met Australië. Nadat de grondwet was gereedgekomen werd DeRoburt door de grondwetgevende vergadering op 18.5.1968 tot president gekozen. Hij werd in 1971 en 1973 herkozen. In dec. 1976 werd de kandidaat van de Nauru Party, Bernard Dowyogo, tot president gekozen.

In april 1978 trad hij wegens verzet in het parlement af ten gunste van een partijgenoot. In mei van het daarop volgende jaar werd DeRoburt opnieuw tot president gekozen. In 1980 en 1983 werd hij herkozen.