Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Jemen (noord-jemen)

betekenis & definitie

(al Dzjoemhoeriya al Arabiya al Yamaniya), republiek in de uiterste zuidwesthoek van het Arabisch Schiereiland, begrensd door de Rode Zee, de volksrepubliek Zuid-Jemen en Saoedi-Arabië, 200 000 km2, 6,2 mln. inw.

ECONOMIE

Noord-Jemen is een sterk onderontwikkeld land, waar slechts 10 % van de bevolking verstedelijkt is. Van de beroepsbevolking werkt 74 % in de landbouw. In het binnenland wordt terrasbouw bedreven en worden de velden geïrrigeerd. De voornaamste teelten waren in 1982 sorghum (58 300 t) en maïs (59 000 t). In de lager gelegen gebieden worden m.n. groenten, dadels, sinaasappelen en citrusvruchten verbouwd. Katoen vormt het voornaamste exportprodukt (80 % van de totale exportwaarde).

Het belang van koffie (16 % van de exportwaarde) neemt echter toe. De inkomsten van de uitvoer kunnen slechts 1 % van de kosten van de invoer dekken. De negatieve handelsbalans wordt enigszins in positieve zin omgebogen door de deviezen die de ca. 1,4 mln. in het buitenland (voornamelijk Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) verblijvende werknemers binnen brengen.

POLITIEK

Ondanks vermindering van de steun vanuit Aden begonnen de rebellen van het Nationaal Democratisch Front in- april 1981 een grootscheepse aanval tegen de regeringstroepen. Het herenigingsproces van de beide Jemens werd er niet door vertroebeld. In dec. 1981 en jan. 1982 kwamen er verdergaande akkoorden tot stand. Zo werd er een ontwerp van gemeenschappelijke grondwet opgesteld, die in een later stadium aan de bevolking ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

Terwijl de rebellenactiviteit in 1982 verzwakte, kreeg het land te kampen met een reeks zware aardschokken (13 dec.). Vooral de hoogvlakte werd getroffen. Er kwamen naar schatting 3000 mensen om en 700 000 personen werden dakloos.

Alle inspanningen die gedaan waren om het land tot een zekere ontwikkeling te brengen, werden hierdoor vrijwel geheel tenietgedaan.

Op 22.5.1983 werd Ali Abdoellah Saleh als president herkozen. In okt. 1984 sloten Noord-Jemen en de USSR een vriendschapsverdrag, zodat de USSR nu met beide Jemens goede betrekkingen onderhoudt.

LITT. G.R.Smith, The Yemens (1984).