Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Jakobson, roman

betekenis & definitie

Russisch linguist, *11.10.1898 Moskou, 118.7.1982 Boston. In 1967 nam Jakobson afscheid als hoogleraar aan Harvard-universiteit en aan het Massachusetts Institute of Technology.

Tot zijn omvangrijke latere oeuvre behoren nog: Trubetzkoy’s letters and notes (1975), Six leçons sur le son et le sens (1976), Hölderlin, Klee, Brecht (1976), Coup d’oeuil sur le développement de la sémiotique (1976), (samen met S.Rudy) Yeath sorrow of love through the years (1977), (samen met L.Waugh) The sound shape of language(1979), The framework of language (1980), Brain and language (1980), (samen met K.Pomorska) Dialogues (1980).

LITT. D.Armstrong en C.H.van Schooneveld, Roman Jakobson. Echoes of his scholarship

(1977).Jamaica

Onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest, behorend tot de Grote Antillen, 11424 km2, 2,22 mln. inw. Hoofdstad: Kingston.

ECONOMIE

De bevolkingsgroei, die 1,6 % per jaar bedraagt, wordt afgeremd door een jaarlijks vertrekoverschot van 1,1 %. Van de totale beroepsbevolking werkt 20,7 % in de landbouw. 24 % van de oppervlakte wordt gebruikt voor de akkerbouw, waarvan in 1982 de belangrijkste produkten suikerriet (2,4 mln. t), bananen (100 000 t) en kokosnoten (208 000 t) waren. De uitvoer van agrarische produkten vertegenwoordigt slechts 12 % van de totale exportwaarde. Het belangrijkste exportprodukt is aluinaarde (53 %), die op het eiland uit het bauxiet gesmolten wordt. Met 12,1 mln. t bauxiet is Jamaica ce derde wereldproducent. Een andere belangrijke bron van inkomsten is het toerisme.

POLITIEK

Premier E.Seaga, een vm. Amerikaans staatsburger van Libanese afkomst en financieel expert bij internationale organisaties, hoopte door een geprononceerder pro-Amerikaanse opstelling, economische liberalisering en hulp van het IMF een nieuwe groei te bewerkstelligen. De VS beloofden de bauxietexport door nieuwe aankopen te stimuleren. Het IMF zegde in april 1981 een lening toe van $ 650 mln., gespreid over drie jaar, op voorwaarde dat de voorschriften werden nageleefd. Onder invloed van de wereldcrisis beleefden landbouw en industrie een recessie; zij bereikten in 1981 slechts een groei van 1,6 % in plaats van de verwachte 4 %. Ook in 1982 verbeterden de resultaten niet.

De werkloosheid, die eind 1981 25,8 % bedroeg, liep eind 1982 weer tot 27,9 % op, terwijl in diezelfde periode de buitenlandse schuld tot $ 2,5 mrd. groeide. Seaga begon moeilijkheden te krijgen met de vakbonden en verloor veel van zijn populariteit. Besnoeiingen in de overheidssector leidden in april 1983 tot stakingen onder de ambtenaren. Ook in 1984 bleef het binnenslands onrustig.

LITT. B.Floyd, Jamaica: an island microcosm (1979).