Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Bahamas

betekenis & definitie

(Commonwealth of the Bahamas), onafhankelijke eilandengroep, lid van het Britse Gemenebest, gelegen in het westelijk deel van de Atlantische Oceaan, ten zuidoosten van Florida en ten noorden van Cuba, 13590 km2, 250 000 inw. Hoofdstad: Nassau.

BEVOLKING

De bevolking groeit met ongeveer 2 % per jaar. Vooral het eiland New Providence is in sterke mate verstedelijkt; voor het hele land geldt.dat 58 % van de mensen in de stad woont, maar op New Providence geldt een percentage van meer dan 80.

ECONOMIE

De Bahamas gelden als een van de grote belastingparadijzen voor Europese beleggers en ondernemingen. Vele ondernemingen hebben hier dan ook hun zetel. Zij zorgen voor een belangrijk deel van de werkgelegenheid. Daarnaast is het toerisme met 50 % van alle inkomsten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de werkgelegenheid; meer dan 60 % van de beroepsbevolking van 110000 personen is werkzaam in de dienstensector. Per jaar komen ongeveer 1,5 mln. toeristen naar de eilanden, voornamelijk uit de VS en Canada.

Het inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt $ 2780. Deze welvaart wordt mede bereikt door de export van tuinbouwprodukten naar Florida en de doorvoer van ruwe aardolie uit het Midden-Oosten naar andere landen in het Caribisch Gebied. Een gedeelte van de olie wordt ook op de Bahamas geraffineerd. Van de export bestaat 43 % uit raffinaderijprodukten.

POLITIEK

Premier Lynden O.Pindling won in 1977 opnieuw de verkiezingen. Hij probeerde zijn positie te versterken door een ‘sociale revolutie’ op gang te brengen met hogere overheidsuitgaven voor woningbouw en gezondheidszorg. Omdat de werkloosheid, vooral in 1981, toenam, moeten die uitgaven gefinancierd worden uit de inkomsten van de aardolieraffinage en het toerisme. Een wet die het grondbezit ten gunste van de inheemsen beperkte, verwekte ongenoegen bij de meestal blanke zakenlieden die handelen in vast goed.

Het land, dat zich tot hier toe afzijdig hield van verwikkelingen in de Caribische politiek, kreeg moeilijkheden met zijn buurlanden Cuba en Haiti. Een patrouilleschip dat in mei 1980 tegen Cubaanse vissersboten in de territoriale wateren optrad, werd door Cubaanse Mig-straaljagers tot zinken gebracht; vier Bahamezen verloren hierbij het leven. Ca. 30000 Haitiaanse bootvluchtelingen die niet meer in de VS werden toegelaten, zochten een onderkomen op de talrijke Bahama-eilanden. Omdat de regering niet langer hun onderhoud wilde betalen, moesten zij tegen 18.1.1981 het land verlaten. Toen enkele honderden gearresteerd en gerepatrieerd werden, leidde dit tot protest van de Haitiaanse regering en tot onderbreking van het diplomatieke verkeer tussen beide landen.

Met de VS werden een nieuwe huurovereenkomst voor de militaire bases en een bijstandsakkoord voor de kustwacht afgesloten, die daardoor beter tegen drughandel en andere illegale activiteiten zou kunnen optreden. De hoofdstad Nassau was in juli 1981 de zetel van de conferentie waarop de VS, Canada, Mexico en Venezuela tot hulpverlening aan het Caribisch Gebied besloten.

Bij de parlementsverkiezingen van juni 1982 won de Progressive Liberal Party van premier Pindling 32 van de 43 zetels; de overige gingen naar de oppositionele Free National Movement.