Distributie betekenis & definitie

Distributie - (wiskunde), verdeeling (verspreiding) van een grootheid over alle punten van het platte vlak of van de ruimte. Wanneer aan elk punt van het vlak of van de ruimte een of andere wiskundige grootheid wordt toegevoegd, spreekt men van een distributie; wordt aan elk punt een vector toegevoegd, dan spreekt men van een vectordistributie.