Wat is de betekenis van Distributie?

2021
2021-06-24
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Distributie

Distributie is een Latijns-Frans woord en het betekent onder andere uitdelen, ronddelen, verdeling en verspreiding. Bij een kaartspel deelt men bijvoorbeeld kaarten uit. In de betekenis van ronddelen zit men bijvoorbeeld in een kring zodanig uit te delen dat iedereen op zijn beurt zijn aandeel krijgt. Distributie in economische zin betekent, de nor...

Lees verder
2019
2021-06-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

distributie

distributie - Zelfstandignaamwoord 1. verdeling, verspreiding Woordherkomst Naamwoord van handeling van distribueren met het achtervoegsel -tie afgeleid van het Franse distribution of daarvoor van het Latijnse 'distributio' (verdeling) (met het voorvoegsel dis-)

Lees verder
2018
2021-06-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

distributie

distributie - zelfstandig naamwoord uitspraak: dis-tri-buut-sie 1. het verdelen of verdeeld worden ♢ de distributie van levensmiddelen was in de oorlog op de bon 2. het brengen van goederen en diensten naar de consument...

Lees verder
2017
2021-06-24
Jim Emanuels

Partner at Tacstone and professor at RUG

Distributie

Distributie is de verbinding tussen de propositie en de doelgroep.

2012
2021-06-24
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

distributie

Proces dat nodig is om ervoor te zorgen dat de producten hun weg vinden van (oer)producent naar consument.

2009
2021-06-24
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

distributie

Verdeling van goederen in tijden van schaarste, bijvoorbeeld tijdens de wereldoorlogen.

1998
2021-06-24
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

distributie

1. Van een hand: het patroon van het aantal kaarten van iedere kleur in één hand (bv. 4-3-3-3 of 6-5-1-1) 2. Van een kleur: de wijze waarop de dertien kaarten van een kleur over de vier handen zijn verdeeld. Ook: zitsel. 3. Van een spel: de wijze waarop de 52 kaarten over de vier handen zijn verdeeld. Ook: zitsel. Zie ook: evenwichtige verdeling;...

Lees verder
1994
2021-06-24
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Distributie

[Lat. distributio] uitdeling, spec. het van overheidswege aanwijzen van rantsoenen levensbehoeften.

1993
2021-06-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Distributie

uit- of ronddeling; het brengen van goederen bij de consument (econ.)

1993
2021-06-24
NIMA

Nima marketing lexicon

distributie

Het overbruggen van verschillen in plaats, tijd, hoeveelheid en hoedanigheid voor een bepaald product tussen diverse marktpartijen.

1992
2021-06-24
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Distributie

In de traditionele syllogistische logica zegt men dat het subject van een universele propositie (zie kwantoren) en het predikaat van een negatieve propositie gedistribueerd zijn. Dit lijkt te betekenen dat een universele en een negatieve propositie iets zeggen over ieder element van de klassen die door haar subject, respectievelijk haar predikaat w...

Lees verder
1990
2021-06-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

distributie

distributie - Het verzenden of toewijzen van een product of dienst vanuit een centrale bron aan een groep, gemeenschap of een aantal personen.

1987
2021-06-24
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Distributie

Doorstroming van produkten van producent naar consument, gepaard gaande met eigendomsoverdracht (in ieder geval van producent op consument, soms eerst nog op tussenhandelaar en detaillist).

1981
2021-06-24
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Distributie

→ Rantsoenering.

1973
2021-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

distributie

[Lat.], v. (-s), 1. uit-, rond-, verdeling: de van brieven; (spel) kaartverdeling; 2. het brengen van goederen van produkten naar consument; zie distribuerende handel; m.n. van de overheid uitgaande verdeling van levensmiddelen en andere verbruiksartikelen in rantsoenen, die op daartoe aangewezen bonnen verkrijgbaar gesteld worden, zie rantsoeneri...

Lees verder
1955
2021-06-24
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Distributie

verdeling; rangschikking; distributiekantoor: kantoor voor uitreiking van distributiebescheiden.

1952
2021-06-24
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Distributie

s., distribúsje.

1950
2021-06-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Distributie

(<Fr.), v., 1. uit-, rond-, verdeling: de distributie van brieven ; — (spel) kaartverdeling ; 2. in ’t bijz.: van de overheid uitgaande verdeling van levensmiddelen en andere verbruiksartikelen in rantsoenen die op daartoe aangewezen bonnen verkrijgbaar gesteld worden : distributie van suiker, van benzine; — meton. de dienst e...

Lees verder
1949
2021-06-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Distributie

(1), leer der verdeling van het maatschappelijk inkomen onder de verschillende productiefactoren (loon, pacht, rente, winst); (2) verdeling van de goederen onder de consumenten, geschiedt door de handel; (3) verdeling van Overheidswege van schaarse goederen onder de bevolking. Deze vorm van D. is vooral van belang in tijd van oorlog. Van sommige a...

Lees verder
1940
2021-06-24
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Distributie

Het begrip D. wordt in de economie in verschillende beteekenissen gebruikt: 1. de verdeeling van de voortgebrachte waren (waren-D.) door de handel ←. 2. de verdeeling ← van de voortgebrachte waarde als inkomen. Als zoodanig vormt de D., wanneer men de warendistributie als een onderdeel van het productieproces beschouwt en een afzonderlijk...

Lees verder