Synoniemen van Distributie

2020-01-27

distributie

distributie - v. gmv. uit-, rond-, verdeeling

2020-01-27

Distributie

Distributie beteekent verdeeling. Op het gebied der posterijen is een distributie-kantoor een lokaal waar de brieven verdeeld worden en verzonden. Het is geen eigenlijk postkantoor, omdat het niet gesteld is onder het beheer van een directeur. Doorgaans wordt in kleine plaatsen een logementhouder met de distributie belast.

2020-01-27

Distributie

Distributie - (wiskunde), verdeeling (verspreiding) van een grootheid over alle punten van het platte vlak of van de ruimte. Wanneer aan elk punt van het vlak of van de ruimte een of andere wiskundige grootheid wordt toegevoegd, spreekt men van een distributie; wordt aan elk punt een vector toegevoegd, dan spreekt men van een vectordistributie.

2020-01-27

Distributie

Distributie is de verbinding tussen de propositie en de doelgroep.

2020-01-27

distributie

distributie, - v., verdeeling; rangschikking ; distributie-kantoor”: hulppostkantoor op een dorp.

2020-01-27

Distributie

Distributie is een Latijns-Frans woord en het betekent onder andere uitdelen, ronddelen, verdeling en verspreiding. Bij een kaartspel deelt men bijvoorbeeld kaarten uit. In de betekenis van ronddelen zit men bijvoorbeeld in een kring zodanig uit te delen dat iedereen op zijn beurt zijn aandeel krijgt. Distributie in economische zin betekent, de normale verdeling van de goederen onder de consumenten zoals die door de handel geschiedt. Een andere betekenis van distributie is de van de overheid ui...

2020-01-27

distributie

distributie - zelfstandig naamwoord uitspraak: dis-tri-buut-sie 1. het verdelen of verdeeld worden ♢ de distributie van levensmiddelen was in de oorlog op de bon 2. het brengen van goederen en diensten naar de consument ♢ die jongen verzorgt de distributie van de folders Zelfstandig naamwoord: dis-tri-buut-sie

2020-01-27

Distributie

DISTRIBUTIE, v. uitdeeling, verdeeling: de distributie van brieven; (stoomw.) verdeeling van den stoom door de stoomschuif, ook distributieschuif geheeten; —KANTOOR o. (...toren), (posterijen) kantoor, afdeeling waar de brieven gedistribueerd worden; (ook) hulpkantoor der posterijen.

2020-01-27

distributie

distributie - Zelfstandignaamwoord 1. verdeling, verspreiding Woordherkomst Naamwoord van handeling van distribueren met het achtervoegsel -tie afgeleid van het Franse distribution of daarvoor van het Latijnse 'distributio' (verdeling) (met het voorvoegsel dis-)

2020-01-27

Distributie

Distributie - verdeeling, uitdeeling, verstrekking; ook gebruikt, wanneer er sprake is van hetgeen uit een failliete massa aan de crediteuren wordt uitbetaald.

2020-01-27

distributie

distributie - Het verzenden of toewijzen van een product of dienst vanuit een centrale bron aan een groep, gemeenschap of een aantal personen.

2020-01-27

Distributie

Het begrip D. wordt in de economie in verschillende beteekenissen gebruikt: 1. de verdeeling van de voortgebrachte waren (waren-D.) door de handel ←. 2. de verdeeling ← van de voortgebrachte waarde als inkomen. Als zoodanig vormt de D., wanneer men de warendistributie als een onderdeel van het productieproces beschouwt en een afzonderlijke verbruiksleer verwerpt, één van de beide groote afdeelingen van de economische theorie: voortbrenging en verdeeling. 3. de verdeeling...

2020-01-27

Distributie

→ Distribueeren; → Verdeeling. Distributie van levensmiddelen. Toen tijdens den Wereldoorlog het economisch leven in Ned. geweldig ontwricht werd ten gevolge van de maatregelen der strijdende partijen, die voor de rechten der neutralen bitter weinig eerbied koesterden, en de levensmiddelenvoorziening bedreigd werd, moest de regeering regelend optreden. Zij stelde maximumprijzen vast, voerde een rantsoeneering in en schiep een algemeen distributiebedrijf, waaraan de gemeentebesturen in...

2020-01-27

Distributie

In de traditionele syllogistische logica zegt men dat het subject van een universele propositie (zie kwantoren) en het predikaat van een negatieve propositie gedistribueerd zijn. Dit lijkt te betekenen dat een universele en een negatieve propositie iets zeggen over ieder element van de klassen die door haar subject, respectievelijk haar predikaat worden aangeduid. ‘Geen katten zijn zwart’, dat zowel universeel als negatief is, zou iets over alle katten en iets (al is niet duidelijk wat) over...

2020-01-27

distributie

1. Van een hand: het patroon van het aantal kaarten van iedere kleur in één hand (bv. 4-3-3-3 of 6-5-1-1) 2. Van een kleur: de wijze waarop de dertien kaarten van een kleur over de vier handen zijn verdeeld. Ook: zitsel. 3. Van een spel: de wijze waarop de 52 kaarten over de vier handen zijn verdeeld. Ook: zitsel. Zie ook: evenwichtige verdeling; grillig; vlak

2020-01-27

distributie

Proces dat nodig is om ervoor te zorgen dat de producten hun weg vinden van (oer)producent naar consument.

2020-01-27

distributie

Verdeling van goederen in tijden van schaarste, bijvoorbeeld tijdens de wereldoorlogen.

2019-07-04

Georganiseerde distributie

Georganiseerde distributie - → Verdeeling.

2017-05-03

Intensieve distributie

Een distributievorm die wordt gekenmerkt door een hoog aantal verkooppunten waar het betreffende artikel te krijgen is. Tegenhanger: exclusieve distributie.

2017-03-28

selectieve distributie

selectieve distributie - Een verticale overeenkomst tussen een leverancier en afnemers, waarbij de afnemers zich houden aan duidelijke regels die de leverancier stelt.